Meie kooli põhiline sihtgrupp on Eesti Juudi Kogukonna liikmete ja ka juudi kultuuri ja tavade austavate perede lapsed, kes soovivad õppida eesti keeles ja hoida juudi traditsioone. Meie kool väärtustab kultuurilist mitmekesisust ja mitmekeelset keskkonda (eesti, vene, heebrea, inglise). Meie koolis on juudi traditsioonid lõimitud õpetamise protsessi, kuna juudi kultuuri ja traditsioonide õpetamine on koolielu loomulik osa. Selle visiooni elluviimist toetab ka kogupäevakooli kontseptsiooni rakendamine.
MEIE EELISED
 • Tugev kultuurilist eripära arvestav taust
 • Rakendame õppimise ja õpetamise meetodeid, mis tagavad õppijate õpimotivatsiooni ning õppimine on keskendunud pädevustele
 • Rakendame „igale õpilasele tema võimetele ja soovidele vastava õpitee kujundamise“ kontseptsiooni
 • Keskundume teaduspõhisusele ja tulevikku suunatud teadmistele/oskustele
 • Kasutame lõimitud õppekavalist ja õppekavavälist õpetamist, rakendatame projektõppe meetodit
 • Meil töötavad uuendusmeelsed ja pädevad õpetajad, kellel on suurepärased digioskused
MEIE MEESKOND
 • Anita Baumbach
 • Nadežda Smirnova
  Üldained
 • Anna Tsygankova
  Üldained
 • Lilia Jakobson
  Üldained
 • Anna Uleksina
  Üldained
 • Arina Ehand
  Üldained
 • Marina Bereznitsky
  Heebrea keel ja juudi kultuur
 • Margarita Vul
  Inglise keel
 • Hipp Kalkun
  Muusika
 • Fjodor Dunik
  Liikumine ja tervis
 • Aljona Tubaleva
  ART
 • Vladislav Vilkoit
  Meie turvalisus
 • Eva Poonsh
  Meie toiduala võlur
Võta ühendust kui siin peaks olema Sinu pilt (hetkel on kõik ametikohad täidetud, kuid võtame arvesse)
PARTNERID