ÕPETAME UUTMOODI,
KUID HOIAME TRADITSIOONE

Tallinna Juudi Kooli uus õppesuund

Mis on
uutmoodi?

Mitmekeelne õppekeskkond

Loe rohkem

Lapsed õpivad eestikeelse õppeprogrammi alusel, mis tagab hea eesti keele tundmise ja võimaluse orienteerumiseks eestikeelses inforuumis. Arvestatakse sellega, et õpilaste emakeel ei ole eesti keel. Klassis on õpetaja ja õpetajaabi. Ükski laps ei jää tähelepanuta!

Vene keelt õpetatakse süstemaatiliselt ja lähenetakse sellele nii, et lapsel ei jää lünki vene keele tundmaõppimisel.

Õpetame inglise keelt juba esimesest klassist alates sh lõimitult teiste õppeainete ja õppetegevustega.

Juudi tavade ja kultuuri õpetamise fookus

Loe rohkem

Koolis õpetatakse ja hoitakse juudi kultuuri traditsioone igapäeva õppetöö loomuliku osana. Juudi kultuurilist eripära toetavad tegevused toimuvad lõimituna õppekavas sätestatud õppeainetega ning on toetatud sobiva keskkonnaga. Koolis pakutakse lastele eranditult koššertoitu.

Innovaatiline õppekeskkond

Loe rohkem

Kasutame uusimaid õppemeetodeid: ainetevaheline lõiming, projektõpe, õuesõpe, digivahendite kasutamine jne. Hästi varustatud ning kaasaegne keskkond.

Mugav tervikliku koolipäeva ja koolinädala süsteem

Loe rohkem

Iga koolipäev algab temaatilise hommikuringiga ning iga tund ühiste eesmärkide tutvustamise ja seadmisega. Iga päev toimub vähemalt üks pikk õuevahetund. Kogu koolipäeva jooksul (8.30-16.00) toimuvad organiseeritud ja hästi struktureeritud tegevused, sh.
– Heebrea keel, juudi traditsioonid ja kultuur
– Põnevad liikumis- ja sportimisvõimalused
– Raamatuklubi
– Kunst
– Nutitegevused
Ja palju muud põnevat.

Laps ei võta koolitööd koju kaasa

Loe rohkem

Kogu õppimine toimub päeva jooksul koolis ja on organiseeritud nii, et õppeprotsess on rõõmuks nii lapsele kui ka lapsevanemale.

Kooli meeskond

Uue õppesuuna juht
Valentina Paas
valentina.paas@jewish.ee

LOE TUTVUSTUST

Elukestva õppijana tunnen, et tänapäeval on pidev arenemine ja õppimine ei ole enam privileeg, vaid kohustus. Olen kindel, et traditsioonid on vajalikud ning kõik uus ei ole alati hea. Kuid tean ka seda, et vanaviisi enam ei saa. Meie lapsed vajavad teistmoodi lähenemist. Minu kindel veendumus on, et õppeprotsessi keskmes peab olema õpilane. Kõik, mis koolis toimub, juhtub just õpilase pärast ja tema heaks. Kuidas aga saada aru, et meie meetodid toimivad? Laste säravad silmad annavad meile palju, kuid eelkõige saame toetuda tõenduspõhisusele. Olles hariduselt eesti keele ja vene keele (võõrkeeltena) õpetaja, 12 aastat töötanud Tallinna Ülikoolis, nendest viimased neli aastat Haridusinnovatsiooni keskuse juures,  saan kindlalt väita, et ühte või teist lähenemist valides peame me pidevalt oma tulemusi mõõtma, ennast täiendama, vajadusel kurssi muutma ja kohanema. Kõik selleks, et saada veelgi paremaks. Et õpilasel oleks koolis hea õppida. Et õpetajal oleks koolis hea õpetada. Et lapsevanemal oleks rõõm oma lapse saavutuste üle. Et meie vilistlane oleks ennastjuhtiv, eluks valmistunud ja tugevaid teadmisi omav noor inimene. Oleme innovaatilised terve kooliperena. Ma seisan hea selle eest, et meie kooli kultuur oleks koostöine, loov, hooliv ning pidevas arenemises.

Teise klassi klassiõpetaja

Hanna Kristin Kiiver

LOE TUTVUSTUST

Minu jaoks on oluline, et õpilastes ja õppetöös säiliks lapselik avastamisrõõm ja mängulisus. Olen omandamas erialast kõrgharidust Tallinna Ülikoolis ning pean oluliseks pidevat enesearendamist ja uute võimaluste avastamist. 
Minu soov on tuua oma klassiruumi entusiasmi ja loovust, et arendada armastust õppimise vastu ja luua elukestvaid õppijaid. Samuti on mu soov pakkuda oma õpilastele eakohast, kaasahaaravat ja nende vajadustele ning võimetele vastavat õppematerjali.
Kõik lapsed on ainulaadsed ja neil peab olema stimuleeriv hariduskeskkond, kus nad saavad nii füüsiliselt, vaimselt, emotsionaalselt kui ka sotsiaalselt kasvada. Leian, et on väga oluline luua suhe iga lapsega, kes minu klassiruumi tuleb ning seeläbi teenida nende usaldus ja austus.
Usun, et minu ülesandeks on luua turvaline ja positiivne õpikeskkond, kus õpilased tunnevad end väärtustatuna ja saavad end väljendada neile omasel viisil.
Ootan väga koos oma õpilastega õppimist ja avastamist!

Esimese klassi klassiõpetaja

Kai Nurmsalu

LOE TUTVUSTUST

Minu meelest on õpetaja töö kõige tähtsam osa laste õpihimu ja teadmisjanu säilitamine ja kasvatamine. Olles töötanud õpetajana erinevas vanuses lastega olen avastanud, et tegelikult õpetavad hoopis lapsed meid. Tänapäeva kool ei ole koht, kus õpetaja annab kuivalt teadmisi vaid hoopis juhendab ning laseb lastel ennast ja maailma ise avastada. Igal lapsel on soov õppida ning teadmisi saada, õpetaja suurim missioon on leida viis, kuidas neid selles aidata. Rõõmsas ja toredas kohas viibides saavutavad kõik lapsed parimaid võimalikke tulemusi. Soovin täita laste päevi naeru, mängulise õppimise ja uute avastustega.

Heebrea keele õpetaja

Marina Bereznitsky

LOE TUTVUSTUST

Arvan, et kool on selline imeline koht, kus sünnib maagia. Kool on meie elu suur ja värviline osa. Ta avab uksi ellu, siludes killukeste kaupa teed tulevikku ja aidates valmistuda täiskasvanueluks.

Iga meie elupäev on pidev õppimine ja arenemine. On ülioluline alustada õigesti kohe algusest, anda aluse teadmiste omandamisele ja avada uksi tarkusemaailma nii, et lastele meeldiks õppida, uurida, avastada.

Usun, et oluline on õpetada paindlikkust, kohanemisvõimet, oskust töödelda infovoogu, süsteemset mõtlemist, reageerima kiiresti, mõtlema loovalt, leidma ebatavalisi lahendusi ja väljapääsuteid keerulistest olukordadest.

Tean, et lapsed usuvad „võimatusse“ ning kui lapsepõlves on antud võimalus avada oma võimed, siis on ka täiskasvanueas võimalik jääda loominguliseks inimeseks.

Armastan lapsi ja huvitun haridusest, leian igale lapsele õige lähenemisviisi. Suurima osa oma elust olen elanud Iisraelis ning minuga saavad lapsed edukalt praktiseerida heebrea keelt.

Juudi kultuuri ja tavade õpetajad

David ja Daniella Basok

Vene keele ja eelkooli õpetaja

Olga Prokudina

LOE TUTVUSTUST

С детства мне нравилось заниматься с маленькими детьми. Поэтому вопрос о будущей профессии не стоял.
Общение и занятия с детьми очень интересно и увлекательно, хотя порой и не просто.
Для меня школа – это место, где ребёнок может спокойно развиваться, творить, быть открытым и не бояться выражать своё мнение и свои мысли.

Muusika õpetaja

Evgenii Kolbanov

Kehalise kasvatuse õpetaja

Fjodor Dunik

LOE TUTVUSTUST

Aktiivse elustiiliga ja suure pere isa.

Tegelev rühma- ja personaaltreener mitmes Tallinna spordiklubides. Treeneri kogemus alates 1999.a.
BA Kehakultuur ja MA Kehakultuuri õpetaja.
Eesti Olümpiakomitee Vanemtreener tase 6 Fitness ja Kulturism.

Inglise keele õpetaja

Eleonora Lesina

Meie koostööpartnerid

Meist meedias

Tallinna juudi kool avas eestikeelse klassi

ERR.ee
09.2020

360° Virtuaaltuur

Vaata rohkem

Kontaktid

Õppesuuna juht

Valentina Paas
valentina.paas@jewish.ee

 

Aadress

Auna 6, Tallinn, Eesti
Google Maps >