Tegemist on Tallinna Juudi Kooli osakonnana toimiva kooliga, mille õpilased on samuti Tallinna Juudi Kooli koosseisus. Tallinna Juudi Koolist saab lugeda siit.

Uus suund on loodud Juudi Kogukonna algatusel Tallinna Juudi Kooli baasil. Suuna aluseks on riiklik õppekava ning selle eesmärkide sõnastamisel on lähtutud kooli visioonist, kogukonna ootustest, sisehindamise tulemustest ja parimast võimalikust teaduslikust teadmisest. Uue suuna põhimõtete ja eesmärkide sõnastamisel on osalenud kogukonna liikmed ja lastevanemad, nõukogu liikmed ja koostööpartnerid.

Tegemist on Tallinna Juudi Kooli õppesuunaga, kus toimub venekeelsete laste sujuv üleminek eestikeelsele haridusele tugeva kultuurilise taustaga, kohandatud materjalide ja ettevalmistatud õpetajate abil.

Uus suund teeb tugevat koostööd Tallinna Juudi Kooli juhtkonnaga. Nii on tagatud kogemuste vahetus ja üksteise toetamine kogukonna sees.

Kool ei ole teinud erisusi riiklikus õppekavas sätestatud õppeainete nimistus ega õppemahtudes. Juudi kultuurilist eripära toetavad tegevused toimuvad lõimituna õppekavas sätestatud õppeainetega ning on toetatud vastavate õppevahendite ja – keskkonnaga.

Uue suuna avamine oli ette valmistatud koostöös eesti ja rahvusvaheliste ekspertidega ning Eesti Juudi Kogukonna toel.